Archiwalia online dating

Zazwyczaj na końcu ekstraktu zamieszczano informację o numerach stron, na których skopiowane wpisy znajdowały się w pierwopisie oraz datę sporządzenia kopii.

archiwalia online dating-18archiwalia online dating-88

Archidiecezja lwowska znalazła się w granicach cesarstwa austriackiego. z lat 1776, 1778, 1780; wpisy bez rubryk; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.; (bzs)księga prowadzona dwustronnie i tak spaginowana (po obrocie wpisy ślubów); indeks do wpisów urodzeń, s.

Po trzecim rozbiorze do archidiecezji lwowskiej przyłączono także 47 parafii oderwanych od diecezji łuckiej. 2-6 (wpisy w indeksie wg dawnej paginacji w księdze, z podaniem nr domu); księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.księga prowadzona dwustronnie i tak spaginowana (po obrocie wpisy ślubów); indeks do wpisów urodzeń, s.

Narzuciło to konieczność dokładnego zabezpieczania ksiąg, bądź przez deponowanie ich w archiwach diecezjalnych, bądź też sporządzanie z nich corocznych odpisów do dyspozycji władz państwowych.

Duże zmiany w organizacji Kościoła rzymskokatolickiego wprowadził pierwszy rozbiór Polski.

Z tych też powodów niektóre z ksiąg wyłączone zostały z użytkowania. W jego skład wchodzą księgi metrykalne wytworzone w kilkudziesięciu parafiach leżących na terenie 27 dekanatów (Bełz, Borszczów, Brody, Brzeżany, Buczacz, Busk, Czerniowce, Czortków, Dolina, Gliniany, Gródek Jagielloński, Horodenka, Jazłowiec, Kołomyja, Kąkolniki, Lubaczów, Lwów, Podhajce, Skałat, Stanisławów, Stryj, Szczerzec, Świrz, Tarnopol, Trembowla, Złoczów, Żółkiew). Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Dolina i wsi: Rachin, Nadziejów, Raków, Strutyn*, Spas, Łopianka, Turza, Wełdzirz**, Mizuń**, Kniaziołuka***, Sołuków, Jakubów***, Trościaniec, Słobódka (Słoboda), Iłem(n)ia**, Nowoszyn**, Jaworów*, ** (tu także wieś Nowoszyn, która weszła w skład par. 1785-1788, wieś niezidentyfikowana 1786-1787, Wełdzirz 1786, 1799, Słoboda Leśna (Słoboda, Słoboda Dolińska) 1786, Nadziejów 1787-1788, Dolina 1787-1788, Nowoszyn 1788, Dolina 1789, Mizuń 1789-1793, wieś niezidentyfikowana 1789, Jakubów 1789, Trościaniec 1789, 1793, Jaworów 1789-1792, Nadziejów 1789-1790, Nowoszyn 1790, wieś niezidentyfikowana 1790-1793, Wełdzirz 1791, Sołuków 1791, wieś niezidentyfikowana 1791-1793, i 1791; Rachin 1789-1792, Raków 1792-1793; następnie, od s.

Są to księgi oprawne, poszyty, składki, a także akta luźne, prowadzone w języku polskim i po łacinie. Dolina; wpisy w księdze w kolejności podanej w regestrze tytułowym; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r. 63 wpisy wspólne dla wszystkich miejscowości z lat 1793-1806; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.; (zs)Par. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Dolina 1826-1834 i wsi: Wełdzirz* 1826-1827, Mizuń* 1826-1834, Wełdzirz 1827-1832, Nadziejów - Hoffnungsau 1826-1834, Trościaniec 1826-1832, Rachin 1827-1835, Jaworów 1827-1832, Sołuków 1827-1833, Turza Gniła 1828-1830, Nowoszyn* 1828, Raków 1828, Nowosielica 1829-1834, Ludwikówka* 1829-1833, 1837, Pacyków 1831, Słoboda 1829,1833*Wełdzirz - od 1846 r.

pierwopisy pochodzące z urzędów parafialnych, a także wtóropisy – kopie całych ksiąg oraz wyciągi (ekstrakty) z tychże.

Były one przechowywane w kurii biskupiej, a zachowały się w formie poszytów lub ksiąg oprawnych zawierających wybrane roczniki akt z podziałem na poszczególne kategorie wpisów.

Formularze te w księgach przechowywanych w AGAD pozostały niewypełnione. 802-815); AGAD; (zs)w księdze: list Franciszki z Bilińskich Grochowalskiej do proboszcza w Czyszkach w sprawie wydania metryki jej syna Hipolita, dat. 184-186; księga przekazana do AGAD z AP - Przemyśl w 1993 r.; (zs)Par. Dolina; Księga metrykalna urodzeń dla miasta Dolina 1782-1785 i wsi: Rachin 1780-1781, 178484, Nadziejów 1777-1785, Raków 1777-1778, Strutyn Wyżny* 1780, 1784, Spas 1778-1781, Iłem(n)ia** 1783, Łopianka 1778, Turza (2 wpisy z sierpnia n.

Wpisy metrykalne sporządzono w ściśle określonych rubrykach. roku), Wełdzirz** 1776-1780, Mizuń** 1783, Kniaziołuka*** 1775-1782, Nadziejów (Uziejów) 1776, 1778, Jaworów 1780-1781, Sołuków 1777-1778, Jakubów*** 1781-1782, Trościaniec 1776-1780, Słobódka (Słoboda) 1778-1782*później w par.

Prowadzone są po łacinie, odrębnie dla każdej kategorii wpisów.

Tags: , ,