Handleiding kwaliteitenspel online dating

De eerste met de titel "Handleiding SCHADA - Het denkspel origineel en logisch", is in 1939 gedrukt bij Drukkerij v.h. Spaanderman, R'dam en de tweede, "Beschrijving en Spelregels van het Schada-spel", zonder datum, gedrukt bij Nietvelt te Amsterdam, hetgeen weer overeenstemt met de vestigingsplaats van de firma Groenteman. Tevens op het speelbord vermeld de naam "Schilte & Zonen Ysselstein" met alle rechten voorbehouden.Mogelijk een prototype voorafgaand aan de octrooi aanvraag? No 77428" en rechtsonder "DE GROOTSTE DENKMETER TER WERELD".

handleiding kwaliteitenspel online dating-3

Daarna verdwijnt het spel geleidelijk uit de publiciteit.

Het spel werd waarschijnlijk door Perry & Co gedistribueerd.

De donkere rand is met kleine spijkertjes vastgezet.

Foto 7 toont een collage van spelen van verschillende verzamelaars.

Let op het kistje voor de speelstukken rechtsonder en de variatie in de speelstukken in het algemeen.

Men ziet een exemplaar met staafjes (Schaap); met het houten bord met brede rand (v.

Opvallend is dat op dit Belgische octrooi de originele datum van het Nederlandse octrooi verkeerd werd overgenomen: 16 in plaats van 15 januari 1938. Jan Boogerd heeft inderdaad meer spellen uitgevonden waaronder "JANBO Puzzle", "Damspel 56" en "SPARO Leg- en Verduisteringspuzzle" alle uitgegeven door SPARO (SPAnjersberg ROtterdam).

Opvallend is ook dat in zowel de Nederlandse als Belgische octrooi documenten een afbeelding is opgenomen van het speelbord, dat niet overeenkomt met de werkelijke speelborden zoals die worden aangetroffen bij Schada spellen, zoals duideliijk blijkt uit een vergelijk van bijvoorbeeld de eerste rij speelvelden: In datzelfde jaar 1938 werd in Rotterdam een Schada club opgericht onder voorzitterschap van ene Jan Boogerd waarbij deze tegen ene M. Hierbij wordt uitgebreid vermeld dat het spel ook zou zijn uitgevonden door deze Jan Boogerd uit Rotterdam (maar blijkbaar wisten veel mensen niet hoe je zijn naam precies moest schrijven, want in diverse artikeltjes komt men Boogert, Boogaart etc. Jan Boogerd leefde in die tijd in Rotterdam-West aan de Rochussenstraat 179a.

Beste bezoeker, HONGS draait inmiddels al bijna 9 jaar op mijn privé servers, backupvoorzieningen en Internet verbindingen.

Het wordt echter steeds moeilijker om dit op deze manier te blijven volhouden.

Verderop in het artikel blijkt dat het spel ook op de markt zal worden gebracht door deze firma.

Tags: , ,